درباره ما

دفتر مرکزی : مرودشت - فلکه گندم -ابتدای بلوار شهدای مهراب

دفتر شیراز : بلوار امیرکبیر

تلفن : 2233979-0728

فکس : 2233980-0728

همراه : بهرام روستاییان  09177294009 و   09195366857

  • info@rahparsmachine.com
  • 0728 2233979
  • 09177294009
  • 0728 2233980